Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Zapraszamy Państwa na szkolenia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Oferta realizowana dzięki współpracy Wydziału Humanistyczno-Społecznego i Wydziału Nauk Technicznych stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez otoczenie społeczno-gospodarcze. Kształcenie we WSZOP spełnia najwyższe standardy innowacyjnej edukacji. Opracowując ofertę sięgnęliśmy do bogatego dorobku naukowców z naszej uczelni i innych ośrodków akademickich oraz do wiedzy eksperckiej współpracujących z nami praktyków. O najwyższą jakość dbamy także w zakresie organizacji i obsługi, a elastyczność we współpracy z instytucjami i firmami pozwala nam budować trwałe relacje. Jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy zarówno te o charakterze komercyjnym, jak i niekomercyjnym. Szczególnie dumni jesteśmy z naszej wiedzy i kompetencji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, nowoczesnego zarządzania, w tym szerokiej wiedzy w zakresie problematyki HR oraz w zakresie nauczania języków obcych.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności