Kraków, Polska

Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Wino Kosmos – w pół godziny na orbitę!
Źródło: etykieta wina Kosmos
Reklama
(…) reklama jest jednym z kilku instrumentów, jakimi posługuje się firma w celu poinformowania klientów o swojej ofercie i zachęcenia ich do wyboru właśnie ich oferty (a nie ofert konkurencyjnych).
Autor: Jacek Kall, Reklama, Warszawa 1994, s. 18.
Reklama
Na drodze życia można znaleźć dwa rodzaje ludzi: kierowców i pasażerów.
Źródło: reklama telewizyjna samochodu volkswagen
Polityka Prywatności