Kraków, Polska

Skuteczna reklama na Facebooku i Instagramie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Just do it.
Źródło: reklama obuwia sportowego Nike
Reklama
Na drodze życia można znaleźć dwa rodzaje ludzi: kierowców i pasażerów.
Źródło: reklama telewizyjna samochodu volkswagen
Reklama
– Myślisz, że ona czuje do mnie miętę?
– Miętę? Człowieku! Odśwież język! Jesteś piernik czy tic-tac?
Źródło: reklama telewizyjna tic-taków
Polityka Prywatności