Kraków, Polska

Sprzedaż - szkolenie i warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Gry
Gry (ang. Games) – amerykański dreszczowiec psychologiczny z 1967 roku, w reżyserii Curtisa Harringtona
Polityka Prywatności