Kraków, Polska

Wywiad behawioralny: metoda efektywnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

Język wykładowy: polski
Wywiad
wywiad (instytucja) – instytucja zajmująca się działalnością wywiadowczą
Polityka Prywatności