Lublin, Polska

Mnemotechnika, czyli sztuka łatwego zapamiętywania

Język wykładowy: polski
Strona www: wspa.pl/kursy
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Sztuka
Gdyby nie było kiczu, nie byłoby wielkiej sztuki. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby i życia.
Autor: Antoni Libera, Madame
Polityka Prywatności