Lublin, Polska

Profesjonalne zarządzanie stronami firmowymi na FB (B2B i B2C)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: wspa.pl/kursy
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności