Lublin, Polska

Rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu naliczania wynagrodzeń

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www: wspa.pl/kursy
Polityka Prywatności