Lublin, Polska

Skuteczna reklama w internecie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Najlepsze dla Warszawy.
Źródło: slogan Radia Kolor
Reklama
Just do it.
Źródło: reklama obuwia sportowego Nike
Reklama
Cenzura jest to reklama na koszt państwa.
Autor: Federico Fellini
Polityka Prywatności