Łódź, Polska

Kurs języka polskiego – profil ekonomiczno-lingwistyczny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Profil
profil – wizerunek twarzy widzianej z boku, z wyraźnie zaznaczoną linią czoła, nosa, ust i brody
Polityka Prywatności