Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, poza studiami I stopnia oraz studiami podyplomowymi, przygotowuje także kursy i szkolenia, dostosowując je do potrzeb rynku. Szkolenia prowadzą eksperci-praktycy wykorzystując aktywne metody nauczania, które umożliwiają zdobycie wysokich kompetencji w omawianym zakresie.
Polityka Prywatności