Łódź, Polska

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości w PIT

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Polityka Prywatności