Poznań, Polska

Akademia Trenera - Narzędzia badawcze trenera, diagnoza i ocena.

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Diagnoza
diagnoza (medycyna)
Polityka Prywatności