Poznań, Polska

Egzamin na stopień zawodowy Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności