Poznań, Polska

HR Biznes Partner jako agent zmian - Trudne chwile w warsztacie HR Biznes Partnera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Biznes
Biznes (ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą.
Polityka Prywatności