Poznań, Polska

Organizacja pracy menedżera

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Organizacja
Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
Polityka Prywatności