Poznań, Polska

Przywództwo i delegowanie zadań - szkolenie z certyfikatem Franklin University (USA)

Język wykładowy: polski
Przywództwo
Przywództwo (ang. leadership) – wykonywanie władzy, wywieranie wpływu na grupę społeczną; funkcjonowanie w roli przywódcy.
Polityka Prywatności