Poznań, Polska

SAP- Moduł SD - Dane podstawowe w procesie sprzedaży, definiowanie procesu sprzedaży - tworzenie zlecenia sprzedaży, przetwarzanie wysyłki do klienta, księgowanie faktury

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Przetwarzanie
Przetwarzanie – uporządkowany proces przekształcania (transformacji), np. energii, informacji, materii.
Polityka Prywatności