Poznań, Polska

Kurs przygotowawczy do rekrutacji w Policji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
CEL KURSU:
Wyposażenie kandydatów do policji w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów przy rekrutacji. 

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności