Poznań, Polska

Kurs przygotowawczy do rekrutacji w Policji

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
CEL KURSU:
Wyposażenie kandydatów do policji w wiedzę i umiejętności pozwalające zdobyć jak najwyższą liczbę punktów przy rekrutacji. 
Polityka Prywatności