Poznań, Polska

Między ofiarą a sprawcą – charakterystyka ofiar i sprawców przemocy seksualnej oraz metody pracy

Język wykładowy: polski

Kontakt:

Adres główny uczelni:
ul. Elizy Orzeszkowej 1
60-778 Poznań
Dziekanat: 616 703 311
Rekrutacja: 662 221 133
e-mail: rekrutacja.poznan@wsb.net.pl
MiastaPolityka Prywatności