Poznań, Polska

Praktyczne aspekty rozpoznawania zagrożeń o charakterze kontrwywiadowczym ze strony obcych służb specjalnych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Polityka Prywatności