Poznań, Polska

Zespół stresu pourazowego u ofiar zdarzeń traumatycznych w tym zamachów terrorystycznych i katastrof

Język wykładowy: polski
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu czynników ryzyka, profilaktyki i leczenie Zespołu Stresu Pourazowego PTSD. Uczestnicy kursu uzyskają wiedzę o podstawowych sposobach rozpoznania PTSD, środowiskach najbardziej narażonych na wystąpienie Zespołów Stresu Pourazowego w tym u funkcjonariuszy i żołnierzy biorących udział w działaniach zbrojnych oraz w misjach zagranicznych, a także o działaniach profilaktycznych podejmowanych przez różnego rodzaju instytucje w tym służby mundurowe i leczeniu.
Polityka Prywatności