Poznań, Polska

Arteterapia/choreoterapia - diagnostyczno-terapeutyczny wymiar tańca etnicznego w usprawnianiu ruchowym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.
Wymiar
wymiar w matematyce
Polityka Prywatności