Poznań, Polska

Diagnostyka i terapia manualna: odcinek lędźwiowo-krzyżowy, struktury miednicy, staw biodrowy. Studium przypadków

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Diagnostyka
diagnostyka medyczna
Polityka Prywatności