Poznań, Polska

Rehabilitacja pacjentów po wycięciu krtani w ujęciu logopedycznym i fizjoterapeutycznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Rehabilitacja
Rehabilitacja medyczna – usprawnianie osób niepełnosprawnych
Polityka Prywatności