Warszawa, Polska

Protokół dyplomatyczny oraz etykieta w biznesie i życiu codziennym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności