Warszawa, Polska

Kurs języka polskiego jako obcego dla cudzoziemców

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Kurs skierowany jest do osób, które pracują bądź zamierzają pracować ze sprawcami przemocy domowej w ramach programów korekcyjno - edukacyjnych, chcącymi wzbogacić swój warsztat pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności