Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych oferuje możliwość uczestniczenia w kursach internetowych osobom, które chcą zdobyć lub uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych metod i technologii informatycznych.

Uczestnicy kursów mogą brać udział w poszczególnych zajęciach prowadzonych na studiach internetowych inżynierskich i magisterskich bez konieczności zapisu na pełne studia.

Osoby przystępujące do kursu wybierają sobie opiekuna naukowego, z którym kontaktują się i ustalają odpowiedni dla nich tok kursów oraz uczestniczą w konsultacjach. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin/zaliczenie, po zdaniu którego uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu.

Egzamin/zaliczenie odbywa się na koniec semestru w trakcie sesji. Każdy z egzaminów trwa około 2 godzin lekcyjnych. PJWSTK oferuje również kursy w języku angielskim (z zakresu studiów inżynierskich).

więcej informacji >> tutaj

Polityka Prywatności