Warszawa, Polska

Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: pwsbia.edu.pl
Wywiad
wywiad (instytucja) – instytucja zajmująca się działalnością wywiadowczą
wywiad gospodarczy
Wywiad gospodarczy – rodzaj wywiadu, mający na celu pozyskiwanie informacji na temat gospodarki przedsiębiorstw i państw.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności