Warszawa, Polska

Asertywność w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cele szkolenia: - Rozwój umiejętności asertywnego komunikowania się ze współpracownikami - Przyswojenie postawy asertywnej, pozwalającej na profesjonalne, nieuległe i nieagresywne komunikowanie się ze współpracownikami - Rozróżnienie postaw uległej i agresywnej od asertywnej
Polityka Prywatności