Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Autoprezentacja - wywieranie pożądanego wrażenia na innych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Celem warsztatu jest rozwój umiejętności autoprezentacji oraz uświadomienie sobie skutków własnych oddziaływań na zachowania innych ludzi.

Adresaci: szkolenie skierowane jest do osób, które chcą poznać metody wpływania i wywierania wrażenia na innych, a w szczególności dla osób przygotowujących się do wystąpień na forum grupy oraz rozmów o pracę.

Cele szkolenia:
- Uświadomienie sobie wpływu własnej autoprezentacji na innych ludzi
- Wdrożenie 6 zasad skutecznej autoprezentacji
- Autodiagnoza własnych mocnych strony w autoprezentacji
- Zbudowanie pozytywnej postawy w wyrażaniu siebie
- Nabycie praktycznych technik radzenia sobie z tremą

Polityka Prywatności