Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Coaching - I poziom - podstawy, postawy i narzędzia

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Cel ogólny:
- Poznanie idei, postawy i kluczowych narzędzi coachingowych

Korzyści:
- Zdobycie wiedzy na temat coachingu i wybranych narzędzi używanych w pracy coacha
- Rozwinięcie kluczowych kompetencji coacha
- Kształtowanie wspierającej postawy coacha w procesie rozwijania innych ludzi

Polityka Prywatności