Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Efektywna komunikacja w relacji z klientem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele szkolenia:
- Rozwój umiejętności skutecznego komunikowania się ze współpracownikami
- Nabycie umiejętności motywującego i zrozumiałego udzielania krytyki i pochwały
- Uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron jako uczestnika procesu Komunikacji

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Polityka Prywatności