Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Interwencje w sytuacjach nagłych – próby samobójcze, epizody psychotyczne

Język wykładowy: polski

Opis kursu

  • Zapoznanie uczestników z sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu klienta oraz osób podejmujących interwencje kryzysowe i terapeutyczne;
  • Zapoznanie z zasadami zachowania się w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia własnego i innych osób;
  • Trening diagnozy ryzyka samobójstwa w sytuacjach interwencyjnych i terapeutycznych;
  • Trening planowania systemowych działań i interwencyjnych wobec osób stwarzających zagrożenie dla otoczenia;

Podstawowe przeszkolenie w zakresie technik interwencyjno-negocjacyjnych dla osób planujących karierę w instytucjach zajmujących się rozwiązywaniem konfliktów, interwencją kryzysową, zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, biorących udział w projektowaniu programów reagowania kryzysowego na potrzeby instytucji państwowych i sektora prywatnego.

Polityka Prywatności