Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Komunikacja z osobą zaburzoną i elementy negocjacji kryzysowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Adresaci

pracownicy służb społecznych, policjanci, prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy, pracownicy więziennictwa, psychologowie, lekarze psychiatrzy, mediatorzy, negocjatorzy.

Cel

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu technik komunikowania się z osobami zaburzonymi (psychotycznymi oraz niepsychotycznymi) w celu konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz sytuacji kryzysowych wywołanych przez takie osoby.

Komunikacja
komunikacja interpersonalna – wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa (komunikacja werbalna), gesty (komunikacja niewerbalna), teksty, obrazy, dźwięki czy też sygnały elektryczne albo fale radiowe. Zagadnienie te grupuje Kategoria:Komunikacja.
Polityka Prywatności