Warszawa, Polska

Pierwsza pomoc psychologiczna

Język wykładowy: polski
Dowiedz się, jak pomóc człowiekowi w sytuacji kryzysowej – naucz się technik komunikowania i pracy z osobami po wydarzeniu traumatyzującym na szkoleniu z Pierwszej Pomocy Psychologicznej prowadzonym przez byłego psychologa policyjnego.
Polityka Prywatności