Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Poradnictwo psychologiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Cele szkolenia: Zdobycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które umożliwią absolwentom psychologii podjęcie samodzielnej pracy w Centrach Pomocy Rodzinie, Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz innych instytucjach oferujących tzw. pomoc psychologiczną.
Poradnictwo
Poradnictwo – działanie, którego celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.
Polityka Prywatności