Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Prawno karne - zagadnienia opiniowania psychologicznego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego

Język wykładowy: polski

Adresaci

Psychologowie, prokuratorzy, sędziowie, policjanci.

Cele kursu

  • Wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia prawne stanowiące podstawę udziału psychologa w postępowaniu karnym;
  • Przedstawienie sposobów wprowadzenia psychologa do procesu karnego;
  • Nabycie umiejętności oceny opinii biegłego psychologa pod względem jej jasności, pełności oraz braków wewnętrznych sprzeczności.

Wiedza

  • Poznanie zagadnień związanych z opiniowaniem psychologicznym zarówno w toku postępowania przygotowawczego jak też sądowego.
  • Poznanie podstaw prawnych powołania psychologa w toku dochodzenia lub śledztwa, jego roli w procesie dowodowym (biegły ewentualnie specjalista), sposobu wprowadzenia psychologa do procesu, wymogów jakie powinna spełniać opinia psychologiczna, sposobów formułowania pytań zadawanych biegłym.
  • Poznanie specyfiki pracy prokuratora, grupy dochodzeniowo śledczej oraz psychologa na miejscu zdarzenia.

Umiejętności

Nabycie umiejętności oceny opinii biegłego psychologa pod względem jej jasności, kompletności oraz spójności

Polityka Prywatności