Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia negocjacji kryzysowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Program zajęć jest nastawiony na wyraźne wskazanie praktycznego zastosowania psychologii w celu rozwiązywania sytuacji kryzysowych, w których możliwe jest nawiązanie komunikacji ze sprawcą. Dotyczy to głównie sytuacji nagłych, nieoczekiwanych, będących jednocześnie zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane sytuacje kryzysowe, które mogą stać się udziałem każdego z nas – napady rabunkowe, wzięcie zakładnika, ataki terrorystyczne, gdzie występuje bezpośredni kontakt z osobą agresywną.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Polityka Prywatności