Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologia traumy dzieci i młodzieży. Diagnoza zaburzeń po traumie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Opis kursu

Wykształcenie praktycznych umiejętności: w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dzieci i młodzieży w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt, trauma realcyjna).

Wiedza/umiejętności:

1. Psychologia rozwojowa - style więzi, kryzysy rozwojowe a rozwój mózgu dziecka;
2. Stres traumatyczny u dzieci - czy trauma uszkadza mózg?
3. Sposób reakcji na traumę w zależności od wieku;
4. Typy zdarzeń traumatycznych najczęściej występujących w okresie dziecięcym;
5. Diagnoza zaburzeń po traumie;
6. Pomoc psychologiczna

Diagnoza
diagnoza (medycyna)
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Jeśli chce się odkrywać nowe światy, najlepiej ich szukać poza psychologią. Daje ona złudzenie głębi, lecz takie samo złudzenie wywołują umieszczone naprzeciw siebie lustra.
Autor: William Kirk Kilpatrick
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Polityka Prywatności