Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Psychologiczne aspekty traumy dorosłych. Diagnoza zaburzeń po traumie

Język wykładowy: polski

Opis kursu

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z psychologicznymi konsekwencjami występującymi w następstwie traumatycznych zdarzeń. Ponadto analiza psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg reakcji na stres ostry, chroniczny i traumatyczny u dorosłych. Przedstawione zostaną teoretyczne podstawy neurobiologicznego, psychologicznego i społecznego ujęcia zaburzeń po traumie w kontekście wyboru metod terapii traumy. Problemowe reakcje na traumatyczne zdarzenia, w tym PTSD oraz inne powszechne zaburzenia zgodnie z DSM -IV i DSM V oraz ICD -10. Modele kodowania traumy w pamięci autobiograficznej i przewidywanie ryzyka zaburzeń zachowania. Zaburzenia występujące na skutek zdarzenia traumatycznego (GAD, napady paniki, zaburzenia osobowości). Wpływ doświadczanych emocji na zaburzenia czynnościowe pracy mózgu po traumie u osób dorosłych. Wpływ chronicznego lęku w PTSD na zaburzenia uwagi i deficyty hamowania.

Wykształcenie praktycznych umiejętności: w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt).

Diagnoza
diagnoza (medycyna)
Polityka Prywatności