Warszawa, Polska

Psychologiczne konsekwencje doświadczeń traumatycznych

Język wykładowy: polski

Adresaci

Psychologowie, lekarze, pracownicy służb społecznych, policjanci, prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, biegli sądowi.

Wiedza

  • Z zakresu specyfiki stresu traumatycznego (traumy).
  • Z zakresu teoretycznych podstaw neurobiologicznego, psychologicznego i społecznego ujęcia zaburzeń po traumie.

Umiejętności

Podstawy różnicowania psychologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za przebieg reakcji na stres ostry, chroniczny i traumatyczny u dzieci i dorosłych w różnych momentach rozwojowych.

Polityka Prywatności