Warszawa, Polska

Sposoby zwiększania własnej wydajności

Język wykładowy: polski
CELE SZKOLENIA - Uświadomienie korzyści wynikających z zarządzania własną energią - Poznanie technik ułatwiających dbanie o wysoki poziom wpływów i niski poziom wydatków energetycznych - Nabycie umiejętności efektywnego zarządzania energią na co dzień
Polityka Prywatności