Warszawa, Polska

Sylabowa metoda nauki czytania

Język wykładowy: polski
Cel:
Zapoznanie się z założeniami sylabowej metody czytania. Poznanie praktycznych możliwości wykorzystania metody, w nauce czytania wśród dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Adresaci:
osoby na co dzień pracujące z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, nauczyciele, logopedzi, pedagodzy przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych oraz specjalnych.
Polityka Prywatności