Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Sztuka dobrego mówienia

Język wykładowy: polski

Cel

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prawidłowym postawieniem głosu i jego emisji.
  • Przedstawienie technik, które pozwolą na mówienie nie powodujące forsowania głosu i zmęczenia gardła, a jednocześnie spowodują żeby głos był nośny, posiadał odpowiednią barwę.
  • Uwrażliwienie na staranne, wyraziste mówienie, które sprawiać powinno przyjemność nie tylko mówcy ale i słuchaczowi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

  • Jakie czynniki wpływają na barwę głosu, jego nośność.
  • Że sposób w jaki mówi oddziałuje pozytywnie lub negatywnie na słuchacza.
  • Że inne zasady obowiązują gdy mówimy do jednej osoby a inne gdy do grupy.

Umiejętności:

  • Używać właściwego natężenia, tempa, wysokości i barwy w wymaganych warunkach.
  • Rozwija samokontrolę w procesie dysponowania głosem.
  • Poprawnie wymawiać samogłoski: staccato i legato, w nagłosie, dwie samogłoski w śródgłosie, samogłoski na pograniczu wyrazów.
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Sztuka
Moja sztuka jest bardzo prosta: mówię do widza swoim własnym językiem i mogę pragnąć tylko tego, bym został zrozumiany.
Autor: Andriej Tarkowski
Sztuka
Można grać na wszystkie możliwe sposoby, jednakże już nie przeciw komuś. Sztuka traci swoją odrębność. Jest ona z powrotem sprowadzona do siebie, w pewien stan autoodniesienia, i kontynuuje swe działanie we wszystkich swych przejawach.
Autor: Jean Baudrillard
Polityka Prywatności