Warszawa, Polska

Sztuka dobrego mówienia

Język wykładowy: polski

Cel

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prawidłowym postawieniem głosu i jego emisji.
  • Przedstawienie technik, które pozwolą na mówienie nie powodujące forsowania głosu i zmęczenia gardła, a jednocześnie spowodują żeby głos był nośny, posiadał odpowiednią barwę.
  • Uwrażliwienie na staranne, wyraziste mówienie, które sprawiać powinno przyjemność nie tylko mówcy ale i słuchaczowi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

  • Jakie czynniki wpływają na barwę głosu, jego nośność.
  • Że sposób w jaki mówi oddziałuje pozytywnie lub negatywnie na słuchacza.
  • Że inne zasady obowiązują gdy mówimy do jednej osoby a inne gdy do grupy.

Umiejętności:

  • Używać właściwego natężenia, tempa, wysokości i barwy w wymaganych warunkach.
  • Rozwija samokontrolę w procesie dysponowania głosem.
  • Poprawnie wymawiać samogłoski: staccato i legato, w nagłosie, dwie samogłoski w śródgłosie, samogłoski na pograniczu wyrazów.
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości.
Autor: Witold Gombrowicz, Dzienniki
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Sztuka
W średniowieczu sztuka miała charakter niemal wyłącznie sakralny, co było wynikiem dążeń Kościoła Rzymskokatolickiego do podporządkowania sobie każdej dziedziny życia ludzkiego.
Autor: Ewa Sidor, Bracia Polscy i ich ad fontes
Polityka Prywatności