Warszawa, Polska

Sztuka dobrego mówienia

Język wykładowy: polski

Cel

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z prawidłowym postawieniem głosu i jego emisji.
  • Przedstawienie technik, które pozwolą na mówienie nie powodujące forsowania głosu i zmęczenia gardła, a jednocześnie spowodują żeby głos był nośny, posiadał odpowiednią barwę.
  • Uwrażliwienie na staranne, wyraziste mówienie, które sprawiać powinno przyjemność nie tylko mówcy ale i słuchaczowi.

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Wiedza:

  • Jakie czynniki wpływają na barwę głosu, jego nośność.
  • Że sposób w jaki mówi oddziałuje pozytywnie lub negatywnie na słuchacza.
  • Że inne zasady obowiązują gdy mówimy do jednej osoby a inne gdy do grupy.

Umiejętności:

  • Używać właściwego natężenia, tempa, wysokości i barwy w wymaganych warunkach.
  • Rozwija samokontrolę w procesie dysponowania głosem.
  • Poprawnie wymawiać samogłoski: staccato i legato, w nagłosie, dwie samogłoski w śródgłosie, samogłoski na pograniczu wyrazów.
Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Sztuka jest arystokratyczna do szpiku kości, jak książę krwi. Jest zaprzeczeniem równości i uwielbieniem wyższości.
Autor: Witold Gombrowicz, Dzienniki
Sztuka
Sztuka jest filozofią życia.
Ars est philosophia vitae. (łac.)
Sztuka
Można powiedzieć, że sztuka jest wiedzą polegająca na prawidłach i regułach…
A można też powiedzieć, że sztuka polega na zajmowaniu się czymś prawdopodobnym lub dającym się pomyśleć. Nauka natomiast polega na prawdziwym rozważaniu rzeczy, które nie mogą być inne niż są. Albo też można powiedzieć, że sztuka jest tym, czego dokonuje się w materii poprzez działanie, jak na przykład architektura,
Ars dici potest scientia, quae artis praeceptis regulisque consisti…Vel ars dici potest quando aliquid verisimile atque opinable tractatur. Disciplina, quando de iis, quae aliter se habere non possunt, veris disputationis aliquid disseritur. Vel ars dici potest, quae fit in in subjecta materia et explicatur per operationem, ut architectura. (łac.)
Polityka Prywatności