Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zarządzanie talentami

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne

Talent management najsilniej wpływa na sukces komercyjny firmy. O przewadze konkurencyjnej firmy w szczególny sposób decydują osoby z potencjałem, talentami, z pewnymi umiejętnościami i zdolnościami. Jak poszukiwać takich osób, jak rozwijać takich pracowników? Jak motywować i jak nie stracić?

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z istotą, znaczeniem strategii Talent Management
 • Przedstawienie metod i sposobów wyłaniania talentów, monitorowania, rozwoju i zatrzymania w organizacji osób z talentami i odpowiednim potencjałem
 • Prezentacja założeń i technik realizacji kreatywnego myślenia i działania pracowników w firmach

Adresaci szkolenia:

 • osoby z działów personalnych firm,
 • osoby zarządzające zespołami,
 • doradcy zawodowi,
 • wyższa kadra kierownicza,
 • osoby zainteresowane niniejszą tematyką,
 • potencjalne osoby " z talentem".

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy i rozwój praktycznych umiejętności z zakresu powyższych tematów
 • Możliwość dzielenia się doświadczeniami zawodowymi z realizacji w/w projektów w organizacjach
 • Podwyższenie efektywności działania pracowników i firm oraz ich konkurencyjności/innowacyjności na rynku
 • Podwyższenie standardów zarządzania zespołami, poprawa komunikacji w organizacjach, lepszy wizerunek firmy na rynku
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności