Warszawa, Polska

Kurs obsługi programu ArchiCAD

Język wykładowy: polski
Zasadą kursu będzie praca nad przykładowym projektem i wprowadzenie uczestników w zagadnienia obsługi programu poprzez tworzenie modelu wirtualnego budynku. Taka koncepcja zakłada logiczne przedstawienie możliwości programu w sposób, jaki wykorzystuje się go przy zawodowej pracy architekta. Po skończeniu kursu studenci będą mogli samodzielnie wykonać dowolny projekt, sporządzić dokumentację budowlaną zgodną z polskimi normami, a także przedstawić trójwymiarową prezentację obiektu łącznie z technikami animacji komputerowej.
Polityka Prywatności